Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2019   Sayı: 22

Emine SIRMALI
1- PARALEL TOPLUM EKSENİNDE ENTEGRASYON (ALMANYA ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA)

  Özet   Tam Metin
Serkan DÜZGÜN
2- KÜLTÜREL DİPLOMASİ PLATFORMU OLARAK TÜRKÇENİN SESİ RADYOSU

  Özet   Tam Metin
Şeyda OKULLU
3- JEAN BAUDRİLLARD’IN FELSEFESİNDE KİTLE VE İNSAN

  Özet   Tam Metin