Yıl:2014   Sayı: 4   Alan: İngiliz Dili ve Edebiyatı  

Aytaç ÖREN
KAMPÜS ROMAN VE DAVID LODGE’UN KAMPÜS ROMANLARI
 
Her ne kadar kampüs roman tanımına uygun eserler daha öncesinden var olsa da yaygın anlamda kampüs roman 1950lerde farklı bir alt kurgu türü olarak çıkar. Konusu, karakteri veya mekânı kampüs ve üniversite ile ilişkilidir ve bundan ötürü diğer romanlara göre daha dar bir ortama veya kesime dayanır. Mary McCarty’nin The Groves of Academe (1952), Kingsley Amis’in Lucky Jim’i (1954), John Barth’ın Giles Goat-Boy (1966), David Lodge’un Changing Places (1975) ve Robertson Davies’in The Rebel Angels’ı (1982) modern kurguda kampüs roman anlamında önemli bir geleneğe sahiptir. David Lodge, bu geleneği başlatanlardan ve bu geleneği geliştirenlerden biridir. Yazdığı eserlerin neredeyse hepsi akademi ile ilgilidir ve bunlar kampüs romanın bir nevi tarihçesidirler. Özellikle onun kampüs roman üçlemesi olarak bilinen Yerleri Değiştirme, Dünya Küçük ve İyi İş kampüs romanın ana hatlarını oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Kampüs Roman, David Lodge, Yerleri Değiştirme, Dünya Küçük, İyi İş, AkademiCAMPUS NOVEL AND DAVID LODGE’S CAMPUS NOVEL
 
Although some works appropriate for the definition of campus novel existed previously, campus novel appeared especially in 1950s as a sub-fiction type. Its subject, characters or space are related to a campus or university and thus it is based on a narrower setting or social part than other novels. Mary McCarty’s The Groves of Academe (1952), Kingsley Amis’s Lucky Jim (1954), John Barth’s Giles Goat-Boy (1966), David Lodge’s Changing Places (1975) ve Robertson Davies’s The Rebel Angels’ (1982) have an important tradition in the meaning of campus novel. David Lodge is one of those who both initiated and developed the tradition. Especially his Changing Places, Small World and Nice Work, well-known as his campus trilogy, constitute the base lines of the campus novel.

Keywords: Campus Novel, David Lodge, Changing Places, Small World, Nice Work, AcademyTam Metin