Alan:  Gazetecilik

Berrin KALSIN
1- İSMAİL GASPIRALI VE TERCÜMAN GAZETESİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429269
  Özet   Tam Metin
Mehmet Oğulcan TURAN
2- GÖZETİM ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM BAĞLAMINDA “AKIŞKAN GÖZETİM” KİTABININ ELEŞTİREL BİR OKUMASI

Doi: 10.17361/UHİVE.201429268
  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇATALCALI
3- FİTNESS DERGİLERİNDE BEDEN KULLANIMI: FORMSANTE VE WOMEN’S HEALTH DERGİLERİ

  Özet   Tam Metin
Pınar BAYRAM
4- TANZİMAT DÖNEMİ ROMANLARINDA KADIN

  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇATALCALI
5- TASARIM PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ELLE VE COSMOPOLITAN DERGİLERİNİN GENEL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569763
  Özet   Tam Metin
Merve Zeynep DOĞAN
6- SOSYAL MEDYADA KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜRETME BAĞLAMINDA ÜRE-TÜKETİCİLİK : OLRİC HAYRAN SAYFASI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813156
  Özet   Tam Metin
Meiramgul KUSSAİNOVA
7- BASINDA ÜLKE TEMSİLLERİNİN MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMASI: TÜRK BASININDA KAZAKİSTAN, KAZAK BASININDA TÜRKİYE TEMSİLİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2015914932
  Özet   Tam Metin
Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
8- TUNALI HİLMİ VE GAZETECİLİK HAYATI

Doi: 10.17361/UHIVE.2015914939
  Özet   Tam Metin
Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU
9- DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA HABERCİLİK PRATİKLERİNİN DEĞİŞİMİ VE YENİ HABERCİLİK TÜRLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161016620
  Özet   Tam Metin
Haldun NARMANLIOĞLU
10- ELEŞTİREL GÖRSEL OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA BİR TWITTER ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161016612
  Özet   Tam Metin
Zülfiye ACAR ŞENTÜRK, Zühal FİDAN
11- INSIDE OUT (TERS YÜZ) FİLMİNİN İLETİŞİM MESAJLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161016625
  Özet   Tam Metin
Elif KÜÇÜK DURUR
12- SPORDA CİNSİYETÇİLİK VE HABER METİNLERİNDE KADIN SPORCULARIN TEMSİLİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0010
  Özet   Tam Metin
Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU, Aslı YAPAR GÖNENÇ
13- ŞEVKET RADO’NUN TÜRK DERGİCİLİK SEKTÖRÜNE KATKILARI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0009
  Özet   Tam Metin
Fatma NİSAN, N. Tülay ŞEKER
14- HRANT DİNK SUİKASTININ TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.09
  Özet   Tam Metin
Ceren YEGEN
15- İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET HABERLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sena KÖSEDAĞ
16- II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ SİYASAL GELİŞMELERİ VE BASIN REJİMİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.5
  Özet   Tam Metin
Nurettin GÜZ, Hayrullah YANIK, Ceren YEGEN, Işkın Özbulduk KILIÇ, Mahmut BİNGÖL
17- KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE MEDYAYA GÜVEN

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.10
  Özet   Tam Metin
Gülten ACAR, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
18- TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK BEKO REKLAM FİLMİ ANALİZİ

10.17361/UHIVE.2017.4.6
  Özet   Tam Metin
Hüseyin KÖSE, İbrahim Etem ZİNDEREN, Aslıhan ZİNDEREN
19- TÜRKİYE’DE 2011-2016 YILLARI ARASINDA İLETİŞİM BİLİMLERİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BETİMSEL BİR ANALİZ

10.17361/UHIVE.2017.4.3
  Özet   Tam Metin
Selami ÖZSOY, Rengim SİNE
20- YENİ MEDYADAYENİ NESİL PAZARLAMA: KİLO KONTROL ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.4
  Özet   Tam Metin