Alan:  Radyo Televizyon

Aybike SERTTAŞ
1- TÜRKİYE’DE YAYINLANAN “8 MART 8 KADIN” ADLI ŞOK REKLAMIN ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429276
  Özet   Tam Metin
Yavuz Ercan GÜL
2- SSCB’DE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429273
  Özet   Tam Metin
Nevin ARVAS
3- WALTER LIPPMANN VE DÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
Enderhan KARAKOÇ, Onur TAYDAŞ
4- TÜRKİYE’DEKİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDEKİ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Ömür ŞÖLEN SOYKAN
5- KÜLTÜRLERERASILIK SERMAYESİ: SOSYOKÜLTÜREL AYRIMCILIĞIN ÖNEMİ ARTAN GÖSTERGESİNİN KAVRAMSALLAŞTIRILMASINA, İŞLEMSELLEŞTİRİLMESİNE VE GÖRGÜL ARAŞTIRMASINA DOĞRU

  Özet   Tam Metin
Mihriye Meral YURDERİ, Dilek TAKIMCI
6- YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDAN TELEVİZYON DİZİSİNE DEĞİŞEN DEĞER TEMSİLİ

  Özet   Tam Metin
Yavuz Ercan GÜL, Cevit YAVUZ
7- RUSYA’DA TV YAYINCILIĞI VE ULUSAL TV KANALLARININ İNTERNET SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569761
  Özet   Tam Metin
Merve SÖNMEZ SÜVEYDAN
8- GİYSİ MODASI VE TELEVİZYON YAYINCILIĞINA ETKİSİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569767
  Özet   Tam Metin
Gönül CENGİZ
9- SANSÜR KAVRAMI BAĞLAMINDA İNTERNET SANSÜRÜ: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Doi: 10.17361/UHIVE.201569762
  Özet   Tam Metin
İlknur GÜRSES
10- FOTOĞRAFTA GROTESK BEDEN TEMSİLİ DIANE ARBUS

Doi: 10.17361/UHIVE.20161016622
  Özet   Tam Metin
Tahsin Eren SAYAR
11- TÜRKİYE’DE TWITTER KULLANIMI ÜZERİNDEN SİYASAL İLETİŞİMİ İNCELEMEK: TRT HABER ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161016636
  Özet   Tam Metin
Ahmet ŞAHİNKAYA, Gönül CENGİZ
12- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ BAĞLAMINDA SİYASALLAŞMIŞ MEDYA VE ÖZGÜR BASIN

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119454
  Özet   Tam Metin
Mert GÜRER
13- TELEVİZYONUN ANLATI YAPISI VE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA HİBRİTLEŞME SÜRECİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161222018
  Özet   Tam Metin
Mihalis KUYUCU
14- 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON KANALLARINDA YAYINLANAN HABER BÜLTENLERİ BAKIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17361/UHIVE.20161222012
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sefa DOĞRU
15- CİNSELLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SİNEMANIN KADINA BAKIŞI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0003
  Özet   Tam Metin
Sefer KALAMAN
16- YENİ MEDYA VE MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ: FACEBOOK TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0011
  Özet   Tam Metin
Sefer KALAMAN, Ayşe Nesil DEMİR, Serhat BOLAT
17- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN BİR TEHDİT UNSURU OLARAK YAZILI BASINDA İNŞASI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.15
  Özet   Tam Metin
Özlem ÖZGÜR
18- TELEVİZYONDA YAYINLANAN KADIN PROGRAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN SUNUMU

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.13
  Özet   Tam Metin
Rajab Idd MUYINGO, Yusuf DEVRAN
19- TOPLULUK RADYOLARININ ROLÜ: UGANDA ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.14
  Özet   Tam Metin