Alan:  Sinoloji

Sofiia ZAİCHENKO
1- ÇAĞDAŞ RUS VE ÇİN EDEBİYATI: JOSEPH BRODSKY VE SUN GANLU

Doi: 10.17361/UHIVE.2015711137
  Özet   Tam Metin
Sofiia ZAİCHENKO
2- ÇAĞDAŞ RUS VE ÇİN EDEBİYATI: KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161016616
  Özet   Tam Metin