Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Arap Dili ve Edebiyatı  

Abdussamed YEŞİLDAĞ
التناص الأدبيّ في شعر عبد الله بن خميس
 
Metinlerarasılık kavramı, batıda modern bir Edebiyat tenkit teorisi olarak ortaya çıktı. Batılı dilbilimciler bu kavram üzerine eğilerek bu konu üzerine pek çok çalışma ve tezler yaptılar. Metinler arasılık kavramı gelişerek Batı edebiyatından dünya edebiyatına hatta Arap edebiyatına da geçiş yaptı. Bu çalışma Abdullah b. Hamîs’in şiirlerinde metinlerarasılık kavramı üzerine durmaktadır. Onun şiirlerindeki konuları, sanatsal inceliğini ve yaptığı göndermeleri şiir metinlerinin anlamının başka metinler tarafından şekillendirilmesini açıklamaktadır. Ayrıca bu çalışma ile Abdullah b. Hamîs’in şiirlerindeki bütüncül bir yapıya kavuşturulması amacıyla şiirlerinin dokusuna edebiyat alanından metin parçalarının katılması ile metin arasında bir alışverişi, metinlerarasılık ve göndermeleri, şiirlerinde kullandığı metinleri ortaya çıkartma, bu metinlerin, kendi şiirlerindeki etkilerini çırtaya çıkartmayı amaçlamaktadır

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, Abdullah B. Hamîs, Metinlerarasılık, İktibas, Tazmin

10.17361/UHIVE.2017.4.2

INTERTEXTUALITY IN THE POEMS OF ABDULLAH BIN KHAMEES
 
Intertextuality has emerged as a recent form of literary criticism as a result of linguistic studies in Western literature. This interested western critics a great deal. They discussed it, studied it, and presented important achievements and theses in the matter until the concept of textuality expanded and spread in Western literature and later to Eastern literature. This study focuses on textuality in the poetry of Abdullah bin Khamees and attempts to reveal its contents, artistic characteristics and highlight its significance, its beauty and creative energy. It also reveals the extent of its expression of his poetic vision, as well as his emotional and psychological state. It also observes the extent of its harmony with his intellectual positions. This research aims to look at textuality and its significance in the poetry of Abdullah bin Khamees and reveal the concept of text overlap and interaction and its impact on the product with what this concept presents in artistic dimensions and stylistic procedures.

Keywords: Kingdom of Saudi Arabia, Abdullah bin Khamees, Intertextuality, Inclusion, Quotation

10.17361/UHIVE.2017.4.2

Tam Metin