Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: İletişim Bilimleri  

Esra CİZMECİ, Serkan DENİZ
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA KRONİK ARAŞTIRMALAR: TÜRKİYE’DEKİ DİYABET HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
 
İnternet, günümüzde sağlık da dahil olmak üzere her türlü bilgiye ulaşmanın birincil yolu haline gelmiştir. Sağlıkla ilgili bilgilere ulaşma amacıyla interneti kullanmak, hekim-hasta iletişimini dönüştürerek, hastalara kendi hastalıklarını daha bilinçli bir biçimde yönetebilme imkânı tanımıştır. Sürekli ve düzenli kontrol isteyen hastalıklar olma özelliği taşıyan kronik rahatsızlıklara sahip hastaların, sağlık durumlarını yönetebilmek için daha çok bilgiye ve öz-yeterliliğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Hem dünyada hem de Türkiye’de giderek artan Diyabet hastalığı ise bu tür kronik hastalıkların başında gelmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada Türkiye’deki Diyabet hastaları ile sağlıklı bireylerin e-sağlık okuryazarlığı seviyelerini belirlemek amaçlanmıştır. 755 katılımcıdan oluşan anket sonucunda, Türkiye’deki Diyabet hastalarının, kadınların ve yüksek eğitimli kişilerin e-sağlık okuryazarlığı seviyelerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Türkiye’de kronik hastalığı olan bireylerin internet kaynaklarını sağlık bilgisi edinmede sağlıklı bireylerden daha çok kullanıyor olduğu bulgusu, web ortamında güvenilir kaynaklar bulunduğu takdirde hekimlerin hastalarını tedavide çok daha iyi sonuçlar alabileceğine işaret etmesi açısından bu çalışmanın önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: E-sağlık Okuryazarlığı, Diyabet, İnternet, Sağlık

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.04

CHRONICALLY SEARCHING ONLINE: E-HEALTH LITERACY OF DIABETES PATIENTS AND HEALTHY INDIVIDUALS IN TURKEY
 
Today, the Internet functions as the primary tool to search for any kind of information, including health. Using the Internet to search for health related information changes physician-patient relationships and helps patients to more consciously manage their illnesses. As the illnesses that need constant management, chronic illnesses require their patients to have more knowledge and self-efficacy in managing their illnesses. Diabetes mellitus is one of the first of these chronic illnesses in terms of its increasing prevalence both all around the world and Turkey. With regards to this fact, this study aims to investigate e-Health literacy levels of patients with diabetes and healthy individuals in Turkey. As a result of our survey with 755 participants, we found that diabetes patients, women, and people with higher education levels in Turkey have high e-health literacy. This study is significant in demonstrating that since people with a chronic illness in Turkey seem to use the Internet sources more than healthy individuals, if there are reliable sources on the web, physicians can have better treatment results from their patients.

Keywords: E-health Literacy, Diabetes, Internet, Health

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.04

Tam Metin