Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: İletişim  

Veysel ÇAKMAK
DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN TOPLUMUN DEĞİŞEN AİLE İÇİ İLETİŞİMİ
 
İletişim, insanların duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarma ve onlardan geri bildirim alma sürecidir. Karşılıklı fikir alışverişine dayalı çeşitli, gönderici, alıcı, mesaj ve geri bildirime dayalı olan bir süreçtir. İletişim işletmelerde önemli olduğu gibi aile üyeleri içerisinde de çok önemli bir etkendir. Bilgisayar, cep telefonu, tablet ve tv gibi kitle iletişim araçlarının yoğun kullanıldığı günümüzde toplum sürekli bir değişim halindedir. Ailede de bireylerin bu dijital teknolojiyi yoğun kullanmaları onların aile iletişim kalıplarını etkilemektedir. İnternet, online oyunlar ve interaktif etkileşim alanlarıyla sosyal medya platformlarının aile iletişim kalıplarını etkilediği de bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada dijital teknolojilerin aile bireyleri tarafından sıklıkla kullanımı değişen toplumda aile iletişimi nasıl etkilediği sorgulanmaktadır. Çalışma değişen toplumda aile iletişim kalıplarının değişimi ile sınırlıdır. Türk toplumunun geleneksel aile içi iletişimi diğital çağ içinde değerlendirilmekte ve teknolojinin etkisi tartışılmaktadır. Ayrıca aile içi iletişim kriterleri sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Aile İçi İletişimi, Toplum, Dijital Çağ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.11

CHANGING FAMILY COMMUNICATION OF THE CHANGING SOCIETY IN THE DIGITAL AGE
 
Communication is a process which human beings transfer their emotions and opinions to the other parties and receive feedback from them. It is a process which is based on mutual exchange of ideas, is multiple and is also based on sender, receiver, messages and feedback. Communication is a very important factor for the members of family as well as the institutions. At the present time when the mass communication instruments such as computers, mobile phones, tablet pc and television are intensively used, the society is in a continuous change. The intensive use of this digital technology by members of the family influence their family communication patterns. It is a well-known fact that social media platforms with internet, online games and interactive communication fields also influence the family communication patterns. In this study, the ways digital technologies frequently used by the family members affect the family communication in the changing society is interrogated. The study is limited with the transformation of family communication patterns in the changing society. Traditional family structure of Turkish society has been evaluated on the digital age and effects of mass communication instruments has been discussed, additionally family communication criteria have been questioned.

Keywords: Communication, Family, Family Communication, Society, Digital Age

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.11

Tam Metin