Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: İletişim  

Volkan EROL
DİKİZCİLERİN ŞAFAĞI: BİR GÖZETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ OLARAK “DEAD SET”
 
Bu çalışmada 2008 yapımı bir mini korku dizisi olan Dead Set, bir gözetim toplumu eleştirisi olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda önce röntgencilik ve teşhirciliğin tanımı yapılmış, daha sonra medya ile bağlantısı irdelenmiş ve son olarak da Dead Set dizisinin çözümlemesi yapılarak medya ve gözetim toplumu olgusuna nasıl bakıldığı, gözetim toplumuna getirilen eleştiriler ve bu çerçevede kullanılan kodlar ve göstergeler incelenmiştir. Çözümlemede göstergebilimden ve psikanalizden yararlanılmış; renk kullanımı, kamera hareketleri, çerçeveleme, kurgu gibi anlam yaratmaya destek olan araçlar incelemeye dâhil edilmiştir. Beş bölümden oluşan dizinin diğer bölümleri gözetleme toplumu eleştirisinden uzaklaşarak korku ögelerine ağırlık verdiğinden çalışma ilk bölümle sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korku, Gözetim Toplumu, Röntgencilik, Teşhircilik, Dead Set

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.06

DAWN OF THE VOYEURS: “DEAD SET” AS A SURVEILLANCE SOCIETY CRITICISM
 
This essay examines the 2008 horror themed miniseries Dead Set as a surveillance society criticism. In this context, vouyerism and exhibitonism are defined, their relation with media is examined and miniseries Dead Set is analyzed to put forward how it presents the notions of media and surveillance society. Within this framework, references, criticisms and codes that it contains about survaillance society, together with their construction throught the epsiode is examined.In the analysis, semiotics and psychoanalysis are used; devices and techniques that creates meaning (like color usage, camera movements, framing, editing etc.) are included in analysis. The show contains 5 episodes, however, since other episodes stray from surveillance society criticism and focus on horror, essay is limited with the first episode.

Keywords: Horror, Surveillance Society, Voyeurism, Exhibitonism, Dead Set

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.06

Tam Metin