Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: İletişim  

Hasan LATİF, Kenan GÖÇER
E - İLETİŞİM KULLANIMI İLE 2000 KUŞAĞININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLİŞKİNİN EBEVEYNLER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE İNCELENMESİ
 
İletişim, insanların duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarma ve onlardan geri bildirim alma sürecidir. Karşılıklı fikir alışverişine dayalı çeşitli, gönderici, alıcı, mesaj ve geri bildirime dayalı olan bir süreçtir. İletişim işletmelerde önemli olduğu gibi aile üyeleri içerisinde de çok önemli bir etkendir. Bilgisayar, cep telefonu, tablet ve tv gibi kitle iletişim araçlarının yoğun kullanıldığı günümüzde toplum sürekli bir değişim halindedir. Ailede de bireylerin bu dijital teknolojiyi yoğun kullanmaları onların aile iletişim kalıplarını etkilemektedir. İnternet, online oyunlar ve interaktif etkileşim alanlarıyla sosyal medya platformlarının aile iletişim kalıplarını etkilediği de bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada dijital teknolojilerin aile bireyleri tarafından sıklıkla kullanımı değişen toplumda aile iletişimi nasıl etkilediği sorgulanmaktadır. Çalışma değişen toplumda aile iletişim kalıplarının değişimi ile sınırlıdır. Türk toplumunun geleneksel aile içi iletişimi diğital çağ içinde değerlendirilmekte ve teknolojinin etkisi tartışılmaktadır. Ayrıca aile içi iletişim kriterleri sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de e-İletişim, 2000 Kuşağı, Ebeveyn, İletişim Davranışları, E-Sosyal Ağlar

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.7

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN E-COMMUNICATION USE AND THE COMMUNICATION BEHAVIORS OF GENERATION 2000 IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS
 
Turkey’s status as a 2014 world leader in e-social network use makes it more significant to examine the e-communication use and behavior of generation 2000 in Turkey. Latif, Uçkun and Demir (2015) investigated the relationship between e-social network use and the communication behaviors of generation 2000 in university students using Turkey as an example. This research yielded unexpected results. In the current study, the e-communication use and behavior of generation 2000 in Turkey were examined from the perspective of parents. The sample comprised 1106 parents. Significant differences were identified in perceiving the communication behavior of generation 2000 and depended on the age group, gender, education level, frequency of Internet use, whether they used e-social networks, and the e-communication tool type used (e.g., tablet, smartphone). The current findings suggest there is an intention to change based on e-communication use in the communication behaviors of generation 2000 in Turkey from the parental perspective.

Keywords: E-Communication in Turkey, Generation 2000, Parent, Communication Behavior, E-Cocial Networks

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.7

Tam Metin