Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Batı Dilleri Edebiyatı  

Medine SİVRİ, Şevket TÜFEKÇİ
ETKİLEŞİMLİ BİR DİJİTAL ANLATI OKUMASI: BİR İNSAN YARATMAK
 
1990’lı yılların başından itibaren önemli bir gelişme kaydeden dijital yazın çalışmaları yeni bir disiplin olarak tüm yazınsal alanı sorgulamaya girişir. Elinizdeki çalışma bu alandaki gelişmeleri somut bir örnek üzerinden göstermek için Bir İnsan Yaratmak isimli etkileşimli dijital anlatıyı inceleyerek yazınsallık ve dijitallik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışır. Burada çözümleme yöntemi olarak Gérard Genette’in anlatıbilimsel yaklaşımının dijital alana uyarlanmış versiyonu kullanılır. Böylece dijital ve yazınsal alan sorgulanıp onların sınırlılıkları gösterilmeye çalışılırken dijital ile yazınsal unsurların sınırlarının nasıl değiştirildiği ve anlatısal etkinlik sorumluluğunun nasıl okura verildiği gösterilir. Bu çerçevede Bir İnsan Yaratmak’ın geleneksel ve dijital yazınsallığın sorgulandığı bir üstanlatı üretme makinesi (anlatısal makroyapı) olarak yaratılmış olduğu görülür. Çalışmanın sonunda dijital yazınsallığın, geleneksel yazınsallığın sınırlarını aşmaya başladığı ve yeni bir yazınsallığa ait uzlaşımların oluşturulma zeminini hazırladığı görülür.

Anahtar Kelimeler: Dijital Yazın, Etkileşimli Dijital Anlatı, Dijital Yazınsallık, Dijital Anlatısallık, Dijital Estetik

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.07

A READING OF AN INTERACTIVE DIGITAL NARRATIVE: BİR İNSAN YARATMAK
 
Digital literary works, experiencing an important development since the beginning of 1990’s, has started to question the whole literary field as a new discipline. To show this through a concrete example, this study tries to explain the relationship between literariness and digital by analyzing an interactive digital narrative, Bir İnsan Yaratmak. In this study, Gérard Genette’s narrative approach, adapted to digital, is used as the method of analysis. Thus, while the literariness and digitality are being questioned and their constraints are being shown up, it is explained how the digital changes the boundaries of literary elements and how the responsibility of narrative activity is given to the reader. From this point of view, it is seen that Bir İnsan Yaratmak is created as a metanarrative production machine questioning both digital literature and traditional literature. At the end of the study, it is shown that the digital literariness has overstepped the boundaries of traditional literature and started to create the conventions of a new literariness.

Keywords: Digital Literature, Interactive Digital Narrative, Digital Literariness, Digital Aesthetic, Digital Narrativity

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.07

Tam Metin