Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Gazetecilik  

Fatma NİSAN, N. Tülay ŞEKER
HRANT DİNK SUİKASTININ TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU
 
Dünyaya, egemen ideolojik bir sistem hâkimdir. Bu sistem, aile, eğitim, medya gibi devletin ideolojik aygıtlarıyla hegemonya yaymaktadır. Hegemonya, egemen söylemin çıkarı için oluşturulmuş olan bir olgudur ve özneler arasında hayat bulmaktadır. Egemen söylem, medyada çıkan haberlere müdahale ederek onların nasıl işleneceğine karışmaktadır. Medya ise, egemen söylemi üreterek sisteme hizmet etmektedir. Özneler, medya aracılığıyla üretilen egemen söylemin etkisinde kalmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Hrant Dink’in suikast haberlerinin gazetelerde nasıl işlendiğini analiz etmektir. Çalışmada, Güneş, Hürriyet, Yeni Şafak ve Evrensel gazetelerinin suikast sonrasında çıkan gelişmeleri sayfalarında nasıl temsil ettikleri incelenmiştir. Gazetelerin 20 günlük sayıları incelenerek konu sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Van Dijk’in söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç: Genel itibariyle bakıldığında, gazetelerin Dink suikastı ve sonrasında ortaya çıkan olaylara bakış açıları, kendi ideolojileri ya da yayın çizgileri ve egemen söylemin isteği doğrultusunda olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hrant Dink Suikastı, Egemen Söylem, İdeoloji, Söylem Analizi

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.09

THE PRESENTATION OF HRANT DINK’S CONSPIRATORIAL IN TURKİSH PRESS
 
A privailing system is dominating the world. This system is spreading hegemony through family, education, and press, which are the ideological means of the government. Hegemony is a fact which is created for the sake of the dominant discourse and it enters life through individuals. Intervening the news in press, the dominant discourse is interfering with how the news will be treated of. Press, on the other hand, is serving the purpose of the system by creating the dominant discourse. Aim: The purpose of this study, the news of Hrant Dink’s conspiratorial analyze to how are handled in newspapers. In study, some mass media such as Güneş, Hurriyet, Yeni Şafak and Evrensel had be studied as to how they reflect the developments in their columns. The topic had be limited to 20 day period of these daily papers. Method: The Discourse Analysis method by Van Dıjk had be used in this research. Results: All in all, it has been clear that the attitude of newspapers to the assassination and the news after it is in alignment with both their ideologies and the dominant discourse’s demands.

Keywords: Hrant Dink Assassination, Dominant Discourse, Ideology, Discourse Analysis

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.09

Tam Metin