Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: Gazetecilik  

Ceren YEGEN
İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET HABERLERİ
 
Kadına yönelik şiddet olayları gibi aile içi şiddet olaylarının da son yıllarda artmasına paralel olarak, medyada yer alan haberler arasında aile içi şiddet haberlerinin sayısında artış gözlenmiştir. Gazeteciliğin dijital fraksiyonlarından olan internet gazeteciliği de ilgili haberlere yer vererek, bu güncel soruna dikkat çekmektedir. Bununla birlikte çevrimiçi ortamlarda yer alan haberlerin bireylere sunumu hız, güvenirlik, güncellik, nesnellik gibi bağlamlarda önem taşımaktadır. Bu yüzden bu çalışmada aile içi şiddet haberlerinin internet gazeteciliğinde sunumu tartışılmaktadır. Bu amaçla 28.05.2017 - 28.06.2017 tarih aralığında Hürriyet gazetesinin resmi internet haber sitesi olan www.hurriyet.com.tr’de yayınlanan aile içi şiddet temalı haberler söylem analizine tabi tutulmuştur. Bu yol ile www.hurriyet.com.tr örneğinden hareketle, internet haberciliğinin aile içi şiddet olaylarına nasıl yer verdiğinin anlaşılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Haber, İnternet Gazeteciliği, Aile İçi Şiddet, Aile İçi Şiddet Haberleri

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.4

INTERNET JOURNALISM AND DOMESTIC VIOLENCE NEWS
 
In parallel with the increase of domestic violence in recent years, such as violence against women, there has been an increase in domestic violence news among the media. Internet journalism from the digital fractions of journalism also takes note of this current problem by giving related news. Nevertheless, the presentation of news are in the online media to individuals, is so important in terms of speed, reliability, currency, objectivity. Thus in this study the presentation of domestic violence news in the internet journalism is discussed. For this purpose, news of domestic violence published in www.hurriyet.com.tr, which is the official internet news site of Hürriyet newspaper in the period of 28.05.2017 - 28.06.2017 was subject to discourse analysis. In this way, starting from the example of www.hurriyet.com.tr, it is aimed to understand that how the internet journalism gives place to domestic violence cases.

Keywords: New Media, News, Internet Journalism, Domestic Violence, Domestic Violence News

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.4

Tam Metin