Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Yeni Medya  

Tahsin Eren SAYAR, Özlem DUĞAN
LİDERLERİN KRİZ DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖRNEĞİ
 
Günümüzde sosyal medya kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu yönlendirme anlamında etkin bir role sahiptir. Siyasetçiler, kamuoyunun nabzını bir anlamda sosyal medyadaki paylaşımlara gelen tepkilerle ölçmekte ve bu tepkilere göre kararlar almaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde yaşanan büyük problemlerde birçok lider internet ve sosyal medyayı daha fazla kullanır hale gelmiştir. Bu dönemlerde halka seslenerek krizi yönetme ve onları etki altına almayı amaçlayan liderler aynı zamanda krizden hasarsız bir şekilde çıkma amacı gütmektedirler. Ele alınan çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası sosyal medya tekelinde Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarla krizin yönetilmesinde başarılı olup olmadığı araştırılmıştır. İçerik analizi yöntemi kullanılarak ele alınan çalışma sonrasında Erdoğan’ın yaptığı paylaşımla yüzde 90 oranında destek aldığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç doğrultusunda liderlerin kriz dönemlerini atlatmada sosyal medyanın avantajlarından faydalandıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kriz İletişimi, Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, İletişim

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.10

LEADERS' SOCIAL MEDIA USING IN CRISIS PERIOD: EXAMPLE OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN
 
Social media has an effective role in shaping public opinion and public opinion nowadays. Politicians measure the public’s pulse in a sense with reactions coming from the social media, and make decisions according to these reactions. Especially in big crisis problems, many leaders have become more active in using the internet and social media. In this period, the leaders who aim to manage the crisis and influence them by calling out to the public, are also aiming to come out of the crisis without any damage. Within the scope of the study, it was researched whether President Recep Tayyip Erdogan succeeded in managing the crisis with the sharing he made on social media monopoly after 15 July via Facebook. After the study, which was dealt with using the content analysis method, it was revealed that Erdoğan received 90 percent of the support he shared. As a result of this, leaders have come to the conclusion that they have benefited from the advantages of social media in overcoming crisis periods.

Keywords: Crisis Communucation, Recep Tayyip Erdoğan, Social Media, Communication

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.10

Tam Metin