Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: Türk Dili ve Edebiyatı  

Ülvi BABAYEV
ORHAN PAMUK’UN KAFAMDA BIR TUHAFLIK VE BEYAZ KALE ROMANLARINDA EĞLENCELİ VE POSTMODERN ANLATI
 
Bu makale Orhan Pamuk'un romanlarının postmodern ve eğlenceli anlatı şeklini incelemektedir. . Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık ve Beyaz Kale romanlarında postmodern edebiyat kriterleri vardır. Postmodern romanlara özgü eğlence ve ciddiyet, hafiflik ve elitarlık aynı estetik oluşumun içinde yansır. Pamuk kaleminde popüler edebiyatla kült edebiyatın sınırları kaygandır. Her iki özellik birleşerek çoğulcu, renkli bir anlatı oluşturur. Yöntem: Makalede Orhan Pamuk'un hem ciddi sanat, edebiyat değerlerini hem de kitleselliği yansıtması türk edebiyatında yeni estetik eğilim olarak gösterilmiştir. Bulgular: Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık ve Beyaz Kale romanlarında postmodern anlatının palimpsest özelliğini uygulama yöntemleri keşf edilmiştir. Sonuç:Her iki romanın ortak özelliği okurunu kendisine çok büyük ilgiyle çeken anlatım formatının olmasıdır. Anlatının okuyucuya etki gücü açısından bu iki romanın postmodern özellikleri paralel ve karşılaştırmalı bilimsel analizle tamamlanıyor.

Anahtar Kelimeler: Popüler Edebiyat, Postmodern Roman, Kült Sanat, Eğlenceli Anlatı

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.3

A FUNNY AND POSTMODERN NARRATIVE IN THE WHITE CASTLE AND A STRANGENESS IN MY MIND NOVELS BY ORHAN PAMUK
 
Aim:This article focuses on the narrative mode of A Strangeness in My Mind and The White Castle written by Orhan Pamuk. Postmodern criteria exist in novels of Orhan Pamuk. Funniness and seriousness, frivolity and elite are peculiar to postmodern novels. Pamuk determines the borders of cult literature with popular literature. Method: The article analyzes the way of Orhan Pamuk in keeping both values of serious art and literature and their popularities in the center of attention in details. Results: The postmodern interpretation of the history of the Ottoman Empire in The White Castle and the modern Turkish life in A Strangeness in My Mind has been given. Conclusion: The common feature of these novels is their being in a narrative mode that attracts attention of readers. Postmodern peculiarities of these two novels are brought to the end with parallel and comparative analysis on the base of the effect power of narratives over readers.

Keywords: Popular Literature, Postmodern Novel, Cult Art, Funny Narrative

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.3

Tam Metin