Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Öznur YÜKSEK, Nagihan TUFAN YENİÇIKTI
POLİTİK KONUŞMALARDA METAFORUN ROLÜ: DONALD TRUMP BAŞKANLIK KONUŞMASINDAN ÖRNEKLERLE BİR DEĞERLENDİRME
 
Politika, insan yaşamına pek çok açıdan nüfuz eden bir alan olarak büyük önem taşımaktadır. Politik etki süreçlerinin başlıca enstrümanlarından birini ise antik çağlardan günümüze konuşmalar başka bir deyişle retorik oluşturmaktadır. Bu anlamda hem mantığa hitap edecek hem de duygulara temas edecek söz tasarımlarına duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyaca yardımcı bir takım retoriksel araçların bulunduğu belirtilmelidir. Bu çalışmanın temel konusunu da retoriksel araçlardan biri olan ‘metaforun’ politik konuşmalardaki kapsayıcı varlığı ve rolü oluşturmaktadır. Bu çerçevede metafora ilişkin yapılan literatür değerlendirmesi, ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın başkanlık konuşmasındaki metafor kullanım örnekleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın önemi politik konuşmalarda metafor kullanımın incelenmesine dönük akademik araştırmaların sınırlılığından ileri gelmektedir. Bir diğer önemli nokta ise dünyanın büyük kısmı tarafından izlenen başkanlık konuşmasının çok farklı özellikteki geniş kitlelere hitapta metaforun kullanım biçimine ışık tutacak olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Politika, Politik Konuşma, Metafor, Retorik

10.17361/UHIVE.2017.4.14

THE ROLE OF METAPHOR IN POLITICAL SPEECHES: A REVIEW WİTH EXAMPLES FROM DONALD TRUMP INAUGURATION SPEECH
 
Politics is a crucial area as it has a huge impact on human life in many ways. One of the main instruments of the political influence processes is speech in other words rhetoric from the ancient time to today. In this sense it should be emphasized the need of designed words that will appeal both logic and emotions and the number of rhetorical devices to assist it. The main subject matter of this study is ‘metaphor’ as one of rhetorical devices and its’ role and intensive presence in speeches. In this context, the literature review on metaphors has been evaluated by the examples of metaphorical use in the presidential speech of the 45th President of the United States, Donald Trump. The importance of the study arises from limited academic researches, which examine the use of metaphors in political speeches. Another significant point, the study is to shed light on the use of metaphor in appealing to various masses in very different features as the presidential speech was listened by most part of the world.

Keywords: Politics, Political Speech, Metaphor, Rhetoric

10.17361/UHIVE.2017.4.14

Tam Metin