Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: Halkla İlişkiler  

Ayşe Müge YAZGAN, Ebru ÖZGEN
ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ÇOCUK GELİNLER
 
Ülkemizde yaşanan ve çocukların uğradığı şiddetin görünmeyen ve en acılı yüzlerinden biri olarak karşımıza çıkan “çocuk gelinler” meselesi, bugün Türkiye’nin kültürel bir takım normlarla normalleştirdiği en temel sorunlardan biri olarak karşımızdadır. Makalede şiddet kavramını adeta bir gelenek olarak kabul görmüş çocuk gelinler üzerinden incelerken, problemin ana nedenleri ortadan kaldırabilmek adına yapılması gerekenler göz önüne çıkarılacaktır. Bu bağlamda, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini yaptığı 46 bölümlük 2011 yapımı “Hayat Devam Ediyor” TV dizi filmi ile örneklenen dünyanın açıklanmasına yönelik derinlemesine yorum yapılacaktır. Söylemdeki kültür anlayışı, sosyal konumu, konuşmacının niyeti, ilgisi ve amacı, öz benlik bakışının yapısal özelliklerini ve etkileyici noktalarını ortaya koymak için, Cooley “ayna benlik” perspektifinden incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelin, Şiddet, Toplumsal Cinsiyet

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.1

INVISIBLE VIOLENCE: CHILDREN BRIDE
 
The topic “children bride” appearing as the most painful face and the invisible violence against the children in our Country, is one of the basic problems that is seen an ordinary event with the cultural norms in Turkey today. The aim of this article is to find out what should be done to overcome the main problems, while examining the concept violence on almost approved traditions of bride children. In this context, as a TV series, “Life Continues” produced in 2011 by Mahsun Kırmızgül, consisting of 46 episodes, is defined deeply according to the sample life needed to be explained. The culture in the discourse, the social position, the intention, the attention and the purpose of the speakers are all observed with the mirror-self perspective of Cooley in order to put out the features of structural and effective points of looking glass-self.

Keywords: Bride Children, Violence, Gender Mainstreaming

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.1

Tam Metin