Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: İletişim  

Ekmel GEÇER, Olga (Nicoleta) RUS
SOSYAL AĞLAR VE MUHALİF HAREKETLER: FACEBOOK VE ROMANYA PROTESTOLARI
 
18 Ocak 2017’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te binlerce kişi, seçilen yeni hükümetin planlanan hapishane cezalarına karşı protesto gösterilerine başladı. Bükreş’te basit bir eylem olarak başlayan olaylar, sosyal ağ Facebook’taki çevrimiçi seferberlik ve gençlerin yoğun katılımıyla kısa sürede halkın tüm şehirlerde dışarıya çıktığı büyük protestolara dönüştü. Bükreş’te daha az katılımlı olarak başlayan protestolar soyal medyadaki dayanışma sayesinde Romanya’nın bütün sokaklarına ve Avrupa’nın bazı şehirlerine yayıldı. Hükümet, orijinal tasarıyı yürürlükten kaldıran yeni bir yasa tasarısını kabul etmesine rağmen protesto gösterilerinin zirvesine 5 Şubat’ta ulaşıldı ve Romanya topraklarında yaklaşık 600 bin insan protesto için sokaklardaydı. Bu karşı koyuş, Aralık 1989’daki Komünizmin yıkılışına neden olan protestolardan sonraki en büyük gösteri olarak tarihe geçti. Romanya protestolarına atıfta bulunan bu çalışmanın temel amacı, sosyal medya araçlarının, özellikle Facebook’un Ocak 2017’de Romanya’da meydana gelen yolsuzluğa karşı geliştirilen toplumsal olaylar üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bir politik katılım yöntemi olarak sosyal ağların rolü ile ilgili teorik bir çerçevenin sunulduğu bu makalede, Romanya Sosyal-Demokrat Partisi tarafından af ve af yasasının uygulanmasına karşı protesto gösterisine yol açan Facebook’un etkisi belirli ve etkin olarak refere edilen hesapların incelenmesiyle açıklanacaktır. İçerik ve söylem analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, (a) bir toplumdaki çevrimiçi mobilizasyonun hükümet kararlarının uygulanmasını nasıl etkileyebileceği (b) Romanya’daki gençlerin nasıl protesto gösterilerine katıldığı ve gösterilerdeki davranışları ve (c) sosyal medyanın, toplum ile siyaset arasındaki mesafeyi kapatıp kapatamayacağı sorularına cevap aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ, Protesto, Çevrimiçi Hareketler, Gençlik, Siyasal Katılım

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.6

SOCIAL NETWORKS AND OPPOSITIONAL MOVEMENTS: THE ROMANIAN PROTESTS
 
On 18th of January 2017, in the capital of Romania,thousands of people began the protests against the reported plans of the newly elected government to grand prison pardons and decriminalise certain offences. What started as a simple protest in Bucharest, due to an online mobilisation on the social network Facebook and the involvement of the youth people, the protests soon spread in other Romanian cities where people went out on the streets. Based on the Romanian protests, the main purpose of this article is to analyse the impact of the social network on the protest against corruption that occurred in Romania in January 2017. Employing a theoretical framework regarding the role of social networks as a method of political participation, this article will present the influence of network Facebook, which led to an online mobilisation of people and protest against the implementation of pardon and amnesty law by Social-Democrat Party. Content analysis will be conducted to answer (a) how online mobilisation in a society can influence and change the implementation of governmental decisions (b) how young people in Romania act, rely on participated in protests and (c) if social media can closes the distance between the society and the politics.

Keywords: Social Network, Protests, Online Mobilization, Youth, Political Participation

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.6

Tam Metin