Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: İngiliz Dili ve Edebiyatı  

Gözde ERSOY
ÜÇ FARKLI DÜNYANIN UFUKLARINDAKİ FIRTINALI DALGALARIN DENGELENMESİ: THE HOBBIT, EARTHSEA VE NATION ROMANLARINDAKENDİNİ BULMA SERÜVENİ
 
Bu makale J.R.R. Tolkien’in The Hobbit (1937), Ursula K. Le Guin’in A Wizard of Earthsea (1969), Terry Prathchett’in Nation (2008) isimli popüler fantastik kurgu romanlarındaki “coming of age”, diğer bir deyişle, olgunlaşma ve kendini bulma, sürecini araştırıp incelemektedir. Makalede, günümüz düşünürü Jürgen Habermas’ın “özneler-arasılık”, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in “kişisel gelişim teorisi”, Carl Gustav Jung’un “bireyselleşme ilkesi”, ve “gölge” kavramları fantastik edebiyat eleştirisine dahil edilmiştir. Nedeni ise, örneklerle de açıklandığı gibi, bu hikayelerdeki baş kahramanlar, kendini kişiler arası diyaloglar ile diğerinde görme, kendini dünyada nesnelleştirme, olgunluğa ulaşma surecinde kendi gölgeleri ve savaşları ile mücadele etme, gibi olguları denetlemeyi öğrenmelidirler. Bahsi geçen felsefi, psikolojik ve sosyolojik teorilerin yanı sıra, fantastik kurgu edebiyatına has “yetişkinliğe giden yolu” tam anlamı ile araştırabilmek için, başarılı edebi eleştirmen John Clute’un “full fantasy” evreleri çalışmada temel alınmıştır. Böylece, makale, genel olarak, klasik modern fantastik edebiyatındaki kendini bulma ve olgunlaşma surecinin aşamalarını doğrular, ve bu hikayelerdeki kurgusal karakterlerin büyüme süreçlerinde, kendilerini kendi yaptıkları davranışların etkileri ile farkındalıklarını arttırıp, kişiler arası diyalog ve iletişimleri ile dönüşüme uğradıkları sonucuna ulaşır.

Anahtar Kelimeler: Coming of age, Özneler-Arasılık, Olgunlaşma, Jürgen Habermas, John Clute, Fantastik Kurgu

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.16

EQUALIZING THE STORMY WAVES ON THE HORIZONS OF THREE WORLDS: THE QUEST FOR SELFHOOD IN THE HOBBIT, EARTHSEA AND NATION
 
This article examines and explores the process of coming of age in successful fantasy fiction stories, including J.R.R. Tolkien’s The Hobbit (1937), Ursula K. Le Guin’s A Wizard of Earthsea (1969) from her Earthsea series, and Terry Pratchett’s Nation (2008). In the article, notions such as Jürgen Habemas’s “intersubjectivity”, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s “theory of self-development”, Carl Gustav Jung’s “individuation”, and “shadow” are integrated to fantasy literature criticism. Because, as supported with examples, the central protagonists of such texts have to learn to master concepts such as seeing oneself in the other through intersubjective dialogues, objectifying one’s self in the world, and coping with their own shadows and battles, in the process of finding their way to maturity. To investigate fully the path to adulthood that is specific to fantasy fiction, aside from these philosophical, sociological and psychological theories, the article centrally draws on literary critic John Clute’s stages of “full fantasy.” As a whole, the paper substantiates the stages of the coming of age process in the classic modern fantasy fiction and finds out that during the process of self-growth, the main characters of these novels, realize themselves through the effect of their actions and transform themselves through intersubjectivity.

Keywords: Coming of Age, Intersubjectivity, Maturation, Jürgen Habermas, John Clute, Fantasy Fiction

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.16

Tam Metin