Yıl: 2016   Sayı: 11

Ali TAŞTEKİN
1- TÜRKÇEDEKİ SAYMA SAYILARININ KÖKENİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119460
  Özet   Tam Metin
Davut AYDÜZ
2- KUR’ÂN VE HADİSLERDE İLETİŞİM AHLÂKI (HABERLERİN KAYNAĞININ ARAŞTIRILMASI VE HABERİN DOĞRULUĞU)

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119449
  Özet   Tam Metin
Nursel UYANIKER
3- DİNLER COĞRAFYASI BAĞLAMINDA BÜYÜKADA / AYA YORGİ (AYIOS YEORGIUS) YORTU GÜNÜ VE KUTLAMALARI

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119442
  Özet   Tam Metin
Ayla TORUN
4- HANEKE’NİN ‘AŞK’ FİLMİ ÖRNEĞİYLE, HİKAYE ANLATIMINDAN REDDEDİLİŞE DOĞRU SİNEMADA MÜZİK

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119447
  Özet   Tam Metin
Müge SUCU POLAT
5- FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE BAKIŞ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119444
  Özet   Tam Metin
Ahmet ŞAHİNKAYA, Gönül CENGİZ
6- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ BAĞLAMINDA SİYASALLAŞMIŞ MEDYA VE ÖZGÜR BASIN

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119454
  Özet   Tam Metin
Nesli Tuğban YABAN
7- maNga, “DÜNYANIN SONUNA DOĞMUŞUM” ŞARKISININ ELEŞTİREL TEORİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119452
  Özet   Tam Metin
Merve YILMAZ
8- SABAHATTİN ALİ’NİN “SIRÇA KÖŞK”ÜNDEKİ TOPLUMSAL SORUNLAR

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119455
  Özet   Tam Metin
Ali Gürel GÖKSEL, Adem PALA, Çağdaş CAZ
9- FUTBOL HAKEMLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119445
  Özet   Tam Metin
Güliz Müge AKPINAR
10- BİR REKABET ETME FAKTÖRÜ OLARAK REKLAM VE TÜRKİ-YE’DE REKLAMA YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119463
  Özet   Tam Metin
İrfan CİRİT
11- SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ TOPLUMSAL HAREKETLERE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119458
  Özet   Tam Metin
Berk ÇAYCI
12- YAZILI BASINDA DAĞLICA BASKINI HABERLERİNİN SUNULUŞ BİÇİMİ: YENİ ŞAFAK GAZETESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119465
  Özet   Tam Metin
Güliz Müge AKPINAR
13- TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ KURGULANMASINDA MEDYANIN ROLÜ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119463
  Özet   Tam Metin
Şanser VURGUN
14- TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞܒNE DAİR KISA BİR İNCELEME: 1982 ANAYASASI MI? ANA YASAK MI?

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119462
  Özet   Tam Metin
Çiğdem PALA MULL
15- “LIFE IN THE IRON MILLS” DE ENDÜSTRİYEL KAPİTALİZMİN ETİĞİ VE POLİTİKASI

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119451
  Özet   Tam Metin
Serdar BULUT
16- GÖRME ENGELLİLERE ANA DİLDE TÜRKÇE EDEBİYAT OSMANLI TÜRKÇESİ VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA KISA BİR BAKIŞ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119446
  Özet   Tam Metin
Sibel AKOVA
17- TÜRK DİZİLERİNİN BATI BALKAN ÜLKELERİNDEKİ ETKİLERİ: BOSNA-HERSEK, SIRBİSTAN VE KARADAĞ ÜLKELERİ ÖRNEKLEMİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119459
  Özet   Tam Metin
M. Selda KARAŞLAR
18- DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119443
  Özet   Tam Metin
Nihal PAŞALI TAŞOĞLU, Samet COŞKUN, Yeliz GENCER
19- ŞİRKETLERİN FİNANSAL İLETİŞİMİNDE FİNANS BASINININ ROLÜ VE FİNANS DERGİLERİNDEKİ HABERLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119457
  Özet   Tam Metin
Yüksel BALABAN
20- İRAN KARŞI DEVRİMİ BAĞLAMINDA PERSEPOLİS FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119448
  Özet   Tam Metin
Dila Naz MADENOĞLU
21- BİLİM KURGU SİNEMASINDA BİR YENİ KARA FİLM ÖRNEĞİ: EX MACHINA

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119440
  Özet   Tam Metin
Cemre Nur MELEKE, Serpil KIREL
22- TÜRKİYE SİNEMASI’NDA LGBT BİREYLERİNİN TEMSİLİ VE ÜMİT ÜNAL FİLMLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119461
  Özet   Tam Metin
Şanser VURGUN
23- SANATA VE EDEBİYATA MÜDAHALE: DEVLET, TÜSAK VE SONUÇSAL MANİFESTO

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119456
  Özet   Tam Metin
Özlem HASKAN AVCI
24- MÜZİK VE KİMLİK KAZANIMI BAĞLAMINDA İKİ ÇOCUK ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI: “HAYTA” VE “YOL ARKADAŞIM BANÇO”

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119453
  Özet   Tam Metin
Duygu DUMANLI KÜRKÇÜ
25- ULUSAL HABER AJANSLARININ TWITTER ÜZERİNDEN HABER YAYIMI

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119464
  Özet   Tam Metin
Kübra KURUOĞLU
26- KURUMSAL WEB SAYFALARI VE SOSYAL SORUMLULUK ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17361/UHIVE.20161119450
  Özet   Tam Metin