Yıl: 2017   Sayı: 14

Gül COŞKUN DEĞİRMEN, Z. Beril AKINCI VURAL, İbrahim ÖZBÜKERCİ
1- ÇEVRİMİÇİ MEDYA İLİŞKİLERİ: KURUMSAL WEB SAYFALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0002
  Özet   Tam Metin
Güler DOĞAN AVERBEK
2- EDİRNELİ NAZMΒNİN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİNE DAİR

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0004
  Özet   Tam Metin
Tuba ÇETİNBAŞ
3- MEDYA GÖSTERİSİ VE BİREYLERİN METALAŞMASI: ‘BU TARZ BENİM’ YARIŞMASI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0008
  Özet   Tam Metin
Gülnur IŞIKLAR
4- KÜRESELLEŞME ODAĞINDA SİNEMANIN ÜLKELERİN TANITIMINA KATKISI: ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÖDÜL ALAN TÜRK FİLMLERİNE, HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN TANINIRLIĞINA İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0007
  Özet   Tam Metin
Ali Barış KAPLAN
5- İNSANIN YOLCULUK SERÜVENİNDE BİLİMİN VE SANATIN KÜLTÜREL İŞLEVİ: “İNTERSTELLAR FİLMİNİN PSİKANALİZİ”

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0006
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sefa DOĞRU
6- CİNSELLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SİNEMANIN KADINA BAKIŞI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0003
  Özet   Tam Metin
Ozan OTAN
7- İKNA SÖYLEMİ VE SATIŞ STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA TELEVİZYON REKLAM SLOGANLARI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0005
  Özet   Tam Metin
Elif KÜÇÜK DURUR
8- SPORDA CİNSİYETÇİLİK VE HABER METİNLERİNDE KADIN SPORCULARIN TEMSİLİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0010
  Özet   Tam Metin
Cengiz ANIK
9- BİLİMİN KÖKENLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0001
  Özet   Tam Metin
Sefer KALAMAN
10- YENİ MEDYA VE MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ: FACEBOOK TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0011
  Özet   Tam Metin
Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU, Aslı YAPAR GÖNENÇ
11- ŞEVKET RADO’NUN TÜRK DERGİCİLİK SEKTÖRÜNE KATKILARI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0009
  Özet   Tam Metin