Yıl: 2017   Sayı: 16

Mehmet ŞAHİN, Alper ATEŞ
1- İŞ HAYATINDA TÜKENMİŞLİK VE SEYAHAT ACENTASI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.8
  Özet   Tam Metin
Ceren YEGEN
2- İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET HABERLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sena KÖSEDAĞ
3- II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ SİYASAL GELİŞMELERİ VE BASIN REJİMİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.5
  Özet   Tam Metin
Kevser AKYOL OKTAN
4- ÜTOPYA VE DİSTOPYA ANLATILARINDA TARİH İNŞASI: YENİ ATLANTİS ve CESUR YENİ DÜNYA ÖRNEKLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.12
  Özet   Tam Metin
Gülsüm ŞİMŞEK
5- ANADOLU’DA KİLİM KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİNDE KÜRESELLEŞMENİN ROLÜ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ OSMANİYE KARATEPE KİLİMLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
Ekmel GEÇER, Olga (Nicoleta) RUS
6- SOSYAL AĞLAR VE MUHALİF HAREKETLER: FACEBOOK VE ROMANYA PROTESTOLARI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.6
  Özet   Tam Metin
Ülvi BABAYEV
7- ORHAN PAMUK’UN KAFAMDA BIR TUHAFLIK VE BEYAZ KALE ROMANLARINDA EĞLENCELİ VE POSTMODERN ANLATI

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.3
  Özet   Tam Metin
Ayşe Müge YAZGAN, Ebru ÖZGEN
8- ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ÇOCUK GELİNLER

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Nurettin GÜZ, Hayrullah YANIK, Ceren YEGEN, Işkın Özbulduk KILIÇ, Mahmut BİNGÖL
9- KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE MEDYAYA GÜVEN

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.10
  Özet   Tam Metin
Hasan LATİF, Kenan GÖÇER
10- E - İLETİŞİM KULLANIMI İLE 2000 KUŞAĞININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLİŞKİNİN EBEVEYNLER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE İNCELENMESİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.7
  Özet   Tam Metin
Veysel ÇAKMAK
11- DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN TOPLUMUN DEĞİŞEN AİLE İÇİ İLETİŞİMİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.11
  Özet   Tam Metin
Emre Ş. ASLAN, Çağatay DEMİREL
12- TÜKETİM TOPLUMUNDA MESAJIN İNŞASI VE BİLİNÇDIŞI KOŞULLANDIRMA: GLOBAL TEKSTİL MARKALARININ REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.9
  Özet   Tam Metin