Yıl: 2018   Sayı: 18

Ömer Faruk ÖZGÜR, Ebru ÖZGEN
1- OBAMA VE ERDOĞAN’IN SEÇİM KAMPANYALARI ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE ANALİZ

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.3
  Özet   Tam Metin
İhsan TÜRKAL, Derya ÖCAL
2- TARİHİ VE HUKUKİ PERSPEKTİFTEN MARKALARIN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL BİR ÇERÇEVE: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.4
  Özet   Tam Metin
Gökçen KARA ERDEMİR
3- POSTKOLONYALİZM VE AFRİKALI AMERİKALILAR KİMLİK SORUNSALI

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.1
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Emel POYRAZ, Michael KUYUCU, Selvinaz SAÇAN, Ercan ŞAHBUDAK, Erdal ŞEN, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ
4- SOSYOLOJİK AÇIDAN İŞTE BENİM STİLİM PROGRAMININ TOPLUM BİREYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.2
  Özet   Tam Metin