Yıl: 2014   Sayı: 2

Arzu ÖZYÖN
1- SUSANNA TAMARO’NUN

Doi: 10.17361/UHİVE.201429275
  Özet   Tam Metin
Mehmet TAT
2- MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN

Doi: 10.17361/UHİVE.201429277
  Özet   Tam Metin
Berrin KALSIN
3- İSMAİL GASPIRALI VE TERCÜMAN GAZETESİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429269
  Özet   Tam Metin
Serdar DEMİRCAN
4- SÜLEYMAN NAZİF’İN “DİCLE VE BEN” ŞİİRİ ÜZERİNE TAHLİL DENEMESİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429274
  Özet   Tam Metin
Ahmet AYDIN
5- NECİP FAZIL’IN “HİKÂYELERİM” ADLI ESERİNE ALMADIĞI BİR HİKÂYESİ: LÖ SİD

Doi: 10.17361/UHİVE.201429271
  Özet   Tam Metin
Aybike SERTTAŞ
6- TÜRKİYE’DE YAYINLANAN “8 MART 8 KADIN” ADLI ŞOK REKLAMIN ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429276
  Özet   Tam Metin
Yavuz Ercan GÜL
7- SSCB’DE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429273
  Özet   Tam Metin
Mehmet Oğulcan TURAN
8- GÖZETİM ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM BAĞLAMINDA “AKIŞKAN GÖZETİM” KİTABININ ELEŞTİREL BİR OKUMASI

Doi: 10.17361/UHİVE.201429268
  Özet   Tam Metin
Aşkım ÖĞÜT MARANGOZ
9- SIEGFRIED LENZ’İN KISA ÖYKÜLERİNDE KADIN-ERKEK MOTİFİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429272
  Özet   Tam Metin
Hayriyem Zeynep ALTAN
10- KADININ “KENDİ OLMA” YOLCULUĞUNA MELANKOLİNİN ETKİSİ: “MİNE” FİLMİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHİVE.201429270
  Özet   Tam Metin