Yıl: 2014   Sayı: 3

Ayşen TEMEL EĞİNLİ
1- SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KİŞİLERARASI İLETİŞİME ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Şeyda BARLAS BOZKUŞ
2- KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMDE KENT MÜZELERİNİN ROLÜ: İSTANBUL ADALAR, BURSA VE MARDİN KENT MÜZELERİ ÖRNEKLERİ

  Özet   Tam Metin
İnci ARAS
3- THOMAS BERNHARD’IN “ODUN KESMEK” VE ELİAS CANETTİ'NİN “KÖRLEŞME” ADLI ESERLERİNDE KİŞİ - UZAM İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
Nevin ARVAS
4- WALTER LIPPMANN VE DÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
İkbal BOZKURT AVCI
5- MASALDAN BEYAZPERDEYE KAHRAMAN MİTİ: RAMBO 3 FİLMİNİN PROPP’UN BİÇİMBİLİMİ METODUNA GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ

  Özet   Tam Metin
Nursel UYANIKER
6- LORD RAGLAN’IN GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBI BAĞLAMINDA MANAS DESTANI

  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜNEŞ
7- KLASİK TÜRK MUSİKİSİNDE ITRΒNİN YERİ VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ ÜZERİNDEKİ BAZI ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Melis OKTUĞ ZENGİN
8- ENGELLİ HAKLARI ÇERÇEVESİNDE DİLDE ÖNCE İNSAN YAKLAŞIMI ve MEDYA ALANINA UYGULANMASI

  Özet   Tam Metin
Ozan OTAN
9- DİL VE İDEOLOJİNİN SÖYLEME YANSIMASI: ELEŞTİREL BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ

  Özet   Tam Metin
Harika BAŞPINAR
10- TOLSTOY'UN İVAN İLYİÇ'İN ÖLÜMÜ VE MURDOCH'IN RÜYA SAKİNLERİ ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR OKUMASI

  Özet   Tam Metin
Neslihan GÖKER, Göksel GÖKER
11- YENİ MEDYA VE DEĞİŞEN SOSYAL İLİŞKİLER: SİNEMATOGRAFİK BİR YAKLAŞIM

  Özet   Tam Metin
Mihalis KUYUCU
12- ÇEVRESEL HABER ORTAMI OLARAK TWİTTER ve TWİTTER GAZETECİLİĞİ

  Özet   Tam Metin
Aytekin DEMİRCİOĞLU
13- GAZALİ VE İBN HALDUN’DA NARSİSTİK YÖNELİMLER

  Özet   Tam Metin
Enderhan KARAKOÇ, Onur TAYDAŞ
14- TÜRKİYE’DEKİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDEKİ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Ahmet ÇETİNKAYA, Özgür Erkut ŞAHİN, Seda Gökçe TURAN
15- SİBER ZORBALIK: TABULAR VE KÜLTÜREL TUTUM

  Özet   Tam Metin