Yıl: 2014   Sayı: 4

Marufjon YULDASHEV
1- NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK

  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇATALCALI
2- FİTNESS DERGİLERİNDE BEDEN KULLANIMI: FORMSANTE VE WOMEN’S HEALTH DERGİLERİ

  Özet   Tam Metin
Aytaç ÖREN
3- KAMPÜS ROMAN VE DAVID LODGE’UN KAMPÜS ROMANLARI

  Özet   Tam Metin
Engin ÇELEBİ
4- TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞSAL TUTUMLARI VE OBEZİTE GELİŞME RİSKİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Deniz TANSEL İLİC
5- YAPILAŞMA KURAMI VE HABER ÜRETİM SÜRECİ

  Özet   Tam Metin
Ayla TORUN
6- AYNA’YA YENİDEN BAKMAK: ANDREI TARKOVSKY’NİN AYNA (ZERKALO) FİLMİ ve ZAMAN-BASINÇ KURAMI

  Özet   Tam Metin
Nurullah KARTA
7- XV.YÜZYILDA BALKANLAR’DA OSMANLI YÖNETİMİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

  Özet   Tam Metin
Ömür ŞÖLEN SOYKAN
8- KÜLTÜRLERERASILIK SERMAYESİ: SOSYOKÜLTÜREL AYRIMCILIĞIN ÖNEMİ ARTAN GÖSTERGESİNİN KAVRAMSALLAŞTIRILMASINA, İŞLEMSELLEŞTİRİLMESİNE VE GÖRGÜL ARAŞTIRMASINA DOĞRU

  Özet   Tam Metin
Yavuz Ercan GÜL
9- II. DÜNYA SAVAŞI’NDA STRATEJİK BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK RADYO

  Özet   Tam Metin
Yakup POYRAZ
10- İNSANIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMASI: AĞIT, MERSİYE VE TAZİYELER

  Özet   Tam Metin