Yıl: 2015   Sayı: 6

Melis OKTUĞ ZENGİN, İbrahim ZENGİN
1- FACEBOOK’TA GÜVENLİK DAVRANIŞI VE MAHREMİYET KAYGISI: İSTANBUL’DA YAŞAYAN KULLANICILARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17361/UHIVE.201569766
  Özet   Tam Metin
Çiğdem PALA MULL
2- ANGELA CARTER’IN “KANLI ODA” ADLI ÖYKÜSÜNDE GOTİK AŞIRILIK

Doi: 10.17361/UHIVE.201569758
  Özet   Tam Metin
Zekeriya GÖKTAŞ
3- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM AMAÇLARI

Doi: 10.17361/UHIVE.201569759
  Özet   Tam Metin
Yavuz Ercan GÜL, Cevit YAVUZ
4- RUSYA’DA TV YAYINCILIĞI VE ULUSAL TV KANALLARININ İNTERNET SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569761
  Özet   Tam Metin
Arif Can GÜNGÖR
5- YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YETİNİN KAZANDIRILMASI AÇISINDAN SİNEMA FİLMLERİNİN İŞLEVİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569765
  Özet   Tam Metin
Celalettin ÇELEBİ, Ali Murat SÜNBÜL
6- İNGİLTERE’DEKİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ ROLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doi: 10.17361/UHIVE.201569760
  Özet   Tam Metin
Aybike SERTTAŞ
7- TELEVİZYON DİZİLERİNDE YABANCILAŞMA TEMASI: “BLACK MIRROR” DİZİSİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569764
  Özet   Tam Metin
Merve SÖNMEZ SÜVEYDAN
8- GİYSİ MODASI VE TELEVİZYON YAYINCILIĞINA ETKİSİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569767
  Özet   Tam Metin
Gönül CENGİZ
9- SANSÜR KAVRAMI BAĞLAMINDA İNTERNET SANSÜRÜ: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Doi: 10.17361/UHIVE.201569762
  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇATALCALI
10- TASARIM PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ELLE VE COSMOPOLITAN DERGİLERİNİN GENEL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.201569763
  Özet   Tam Metin