Yıl: 2015   Sayı: 8

Emel POYRAZ, Kadir DEMİRKOL
1- SİYASİ İKTİDARIN MEŞRUİYET ARAYIŞI: MEDYA, SOSYAL GRUPLAR VE KAMUOYUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813155
  Özet   Tam Metin
Hasbi ASLAN
2- YABANCI MEDYADA GAZETE LOGOLARININ GÖRSEL VE KURUMSAL KİMLİK DEĞERLERİNİN GÜNÜMÜZ ÇAĞDAŞ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN AÇIKLANABİLİRLİKLERİ: AMERİKAN, İNGİLİZ, ALMAN VE FRANSIZ GAZETE LOGOLARI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813159
  Özet   Tam Metin
Gülsüm ÇALIŞIR, Esra DUDU
3- TÜRKİYE’DEKİ TELEVİZYON KANALLARINDA GÖSTERİLEN DİZİLERDE ŞİDDET OLGUSUNUN SUNUMU: KARA PARA AŞK, POYRAZ KARAYEL

Doi: 10.17361/UHIVE.201813158
  Özet   Tam Metin
Nazlı KAZANOĞLU
4- AKP İDEOLOJİSİNİN TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNE YANSIMASI: “PEPEE” ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813151
  Özet   Tam Metin
Aylin ÇANKAYA
5- KADIN FİLOZOF HYPATİA'NIN TRAJİK YAŞAM ÖYKÜSÜ: AGORA

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813152
  Özet   Tam Metin
Merve Zeynep DOĞAN
6- SOSYAL MEDYADA KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜRETME BAĞLAMINDA ÜRE-TÜKETİCİLİK : OLRİC HAYRAN SAYFASI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813156
  Özet   Tam Metin
Ahmet ÇETİNKAYA, Ekrem ÖZTÜRK
7- SOSYAL MEDYANIN HABER ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANIMI

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813157
  Özet   Tam Metin
Mehmet Salih GÜRAN, Hüseyin ÖZARSLAN
8- “DÜŞMANLIK DİLİ”NDEN ÖTE: TARİHTE BİR TOPLU EYLEM ÇERÇEVELERİ SAVAŞI

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813150
  Özet   Tam Metin
Ahmet ARSLAN, Ali Murat KIRIK, Murat KARAMAN, Ahmet ÇETİNKAYA
9- LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL BAĞIMLILIK

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813153
  Özet   Tam Metin
Emine DEMİRAY, Murat KORKMAZ
10- MEDYA ÇALIŞANLARININ KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ve MEDYADA YANSITILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813154
  Özet   Tam Metin