Year:2017   Issue: 15   Area: Cinema  

Çağrı YILMAZ
CAPTURE THE MOMENT, AND THEN CAPTION IT! INTERNET-MEDIATED CAPS PHENOMENON IN TURKEY
 
Caps phenomenon has made its mark on Turkish digital spheres in the last decade. We encounter caps, simply an amalgam of visual and textual components pieced together mostly for fun and humour, anytime we are online: They are anonymously, or with a nickname, generated and propagated across several websites ranging from social networking sites, blogs, forums to online web sites of daily Turkish newspapers, and so on. However, caps seem to be overlooked and understudied in Turkey: On official website of Thesis Center of Council of Higher Education , no thesis upon caps phenomenon was found, and in search of articles, only one (Karataş and Binark, 2016: 426-488) partly related to it was identified on Dergi Park Akademik, and another on International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research (Bozkuş, 2016: 540-565). In this paper, I aim to discuss photobased caps trend in Turkey in pursuit of probabilities of why they have been popularized in our digital age. First of all, I will introduce the international literature. Secondly, I will fix my attention to incicaps.com, the founding father of caps in Turkey even though various digital platforms and apps provided by smart gadgets enable users to generate caps today. Finally, I will put what primary attributes caps, known as ‘Internet memes’ across the globe, as user-generated contents mediated in process of communication possess.

Keywords: Caps, Internet Memes, Incicaps, User-Generated Content, Internet-Mediated Communication

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.02

ALTYAZILI DİJİTAL RÜYALAR: TÜRKİYE’DE İNTERNET-ORTAMLI CAPS AKIMI
 
Capsler, son on yıllık süreç içerisinde sanal âleme damgasını vurmuştur. Çevrimiçi olduğumuz her an, çoğunlukla eğlence ve mizah amacıyla bir araya getirilmiş görsel ve yazılı unsurların birleşimi olan capslerle karşılaşmaktayız. Anonim olarak ya da bir rumuzla üretilen ve internet ortamında yayılan capsleri günümüzde, popüler sosyal ağlarda, sanal günlüklerde, forumlarda ve hatta Türkiye’deki basılı medyanın web sitelerinde bile görebilmekteyiz. Bununla birlikte, capslerin Türkiye’de göz ardı edildiği ve neredeyse yok denecek kadar az çalışıldığı görülmektedir: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nin resmi web sitesinde yapılan taramada capsler üzerine bir tez bulunamadığı gibi Dergi Park Akademik veri tabanında ve Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nde bu konuya ilişkin birer makale saptanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de sanal mecralarda oldukça popüler olan capsler üzerine bir tartışma ve içinde bulunduğumuz dijital çağda neden popüler hale geldikleri üzerine fikir yürütülecektir. İlk olarak, uluslararası alanyazın tanıtılacaktır. İkinci olarak, günümüzde çeşitli dijital platformlar ve akıllı cihaz uygulamaları caps üretme olanakları sunsa da Türkiye’de caps akımını başlatması yönüyle önem taşıyan incicaps.com adlı siteye odaklanılacaktır. Son olarak, dünyada ‘İnternet meme’leri’ olarak bilinen, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş içerikler olarak capslerin temel özellikleri açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Caps, İnternet Meme’leri, İncicaps, Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, İnternet-Ortamlı/Aracılı İletişim

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.02

Tam Metin