Year:2017   Issue: 17   Area: Cinema  

Rifat BECERİKLİ, Ahmet DÖNMEZ
RELATIONSHIP BETWEEN IMAGE AND MEANING IN THE WINTER SLEEP FILM
 
Nuri Bilge Ceylan is the most awarded director in the history of the Turkish cinema. His movies attract many countries especially the European nations. In this regard, it is accountable that the director uses a genuine, universal language of cinema. Aim: Accordingly, the aim of the study is to set forth the cinematographic elements of the movies of Nuri Bilge Ceylan within the frame of the movie, Kış Uykusu/Winter Sleep in the sense of image- meaning relation. Method: In this study, miseen scene analysis and semiotics are going to be used. In addition, director’s usage of items of visual is going to be examined within the basis of creative director. Findings: In the movie Kış Uykusu/Winter Sleep, Ceylan shoots the resolution and blur in accordance to the dominant visual character instead of the speaker. This type of shooting, is an indication of a usage different from the mainstream. Also, the director does not use the close-up shootings such as big close-up, over shoulder shots throughout the scenes of dialogue a lot. In this way, director creates a sense of distance between the character and the audience. Conclusions: Ceylan, who is considered among the auteur directors in Turkish cinema after the year 2000, is especially attracted by his way of image editing and cinematographic narration. In this context, the director carries the distinctly separated characteristics from the mainstream popular cinema. There are a number of unique features in techniques of image editing such as shot reverse shot, clear-blur area creation, field of depth used in Kış Uykusu/Winter Sleep.

Keywords: Turkish Cinema, Nuri Bilge Ceylan, Winter Sleep, Auteur Directors  

10.17361/UHIVE.2017.4.16

KIŞ UYKUSU FİLMİNDE GÖRÜNTÜ-ANLAM İLİŞKİSİ
 
Nuri Bilge Ceylan, Türk sinema tarihinde yurtdışında en çok ödül alan yönetmendir. Filmleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede büyük bir ilgi görmektedir. Bu bağlamda yönetmenin özgün ve evrensel bir sinema dilini kullandığı söylenebilir. Amaç: Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde görüntü-anlam ilişkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmada çözümleme yöntemi olarak mizansen analizi ve göstergebilimden yararlanılacaktır. Ayrıca yönetmenin görüntü ögelerini kullanımı, yaratıcı yönetmen kavramı temelinde irdelenmeye çalışılacaktır. Bulgular: Kış Uykusu filminin diyalog sahnelerinde Nuri Bilge Ceylan, genellikle, net ve flu alanları konuşan kişiye göre değil, o andaki görsel anlatıda baskın olan kişiye göre yapmaktadır. Bu çekim tekniği, ana akım sinema anlatısının dışında bir kullanımı işaret etmektedir. Ayrıca yönetmen filmin diyaloglu sahnelerinde ve genel olarak birçok sahnede baş, omuz, göğüs çekim gibi yakın kamera ölçeklerini çok fazla kullanmamaktadır. Böylece yönetmen karakter ve seyirci arasında bir mesafe duygusu yaratmaktadır. Sonuç: 2000’li yıllar sonrası Türk Sineması’nda auteur yönetmenler arasında sayılan Ceylan, özellikle görüntü düzenlemesi ve sinematografik anlatım tarzı ile dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yönetmen, ana akım popüler sinemadan belirgin bir biçimde ayrılan özellikler taşımaktadır. Kış Uykusu filminde kullandığı açı-karşı açı, net-flu alan yaratımı, alan derinliği gibi görüntü düzenlemesine dair tekniklerde kendine has bir takım özellikler görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Nuri Bilge Ceylan, Kış Uykusu, Auteur Yönetmen

10.17361/UHIVE.2017.4.16

Tam Metin